روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است. روز رویش گلستان رحمت، روز نگین انگشتری ذی الحجه و روز دعا و استجابت دعا است. روز اشک و ناله، روز حسین و حسینی شدن و روز شکستن بت های درون. روز بریدن از خاک و پیوند با افلاک و روز توسل به مقام ربوبیت حضرت حق است.


در روایتی از امام صادق (ع) آمده کسی که در رمضان آمرزیده نشده باید منتظر رمضان آینده باشد مگر اینکه عرفه را درک نماید(مفاتیح الجنان).روز عرفه، روز رسیدن به غایت آمال عارفان و روز همجواری با عرش الهی است.

زلال عرفه گوارای وجودتان….

موضوعات: مناسبت ها  لینک ثابت[شنبه 1393-07-12] [ 11:56:00 ق.ظ ]